3 av våre sponsorer:Styresammensetning 2023


Leder
Arild Bredesen

Nestleder
Jan Ove Toverud

Kasserer
Håvard Udnæseth

Sekretær
Anne Elisabeth Kjensmo

Webansvarlig
Emil Sandvoll

Styremedlemmer
Kjell Halvorsen, Geir Korntorp, Kenneth Kneppen, Odd Egil Skolegården

Varamedlemmer
Sindre Myrvold, Vidar Johansen

Valgkomitè
Siw G. Stenberg, Kristin Meiningen

Revisorer
Caroline Hynne, Andreas Maliberg