3 av våre sponsorer:

 

ÅFIL Avd Snøscooter ble stiftet den 30.12.06.
Distriktets snøscooterkjørere ble innkalt til et informasjonsmøte og der ble det da stiftet en klubb med 50 medlemmer fra dag èn.
Formålet med klubben er å få til en scooterled der familie og venner kan kjøre snøscooter under organiserte former.
Leden er lagt hovedsakelig langs skogsbilveier, traktorveier, vandreleder og lyslinjetrasèer.

På årsmøtet 2021 ble det vedtatt å trekke seg ut av det lokale idrettslaget, og i 2022 ble Åsnes Finnskog Snøscooterklubb en selvstendig klubb.

I skrivende stund har ÅFSK 153 medlemmer.

Leden er forbundet på to steder mot godkjente svenske scooterleder og er på totalt 56,7 kilometer og den er godkjent av Teknisk Etat og berørte skogeiere.
Klubben har et unikt ledsystem som kan brukes mot en ledavgift og et frivillig medlemskap.